БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУ СЕМИНАРЛАРЫ

БАҒДАРЛАМАЛАРҒА ҚЫСҚАША ШОЛУ 2022 жылға

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • стратегиялық жоспарлау;
 • стратегиялық басқару және стратегиялық менеджмент;
 • стратегияны әзірлеу;
 • стратегияны іске асыру процессі;
 • корпоративтік мәдениетті қалыптастыру;
 • көшбасшылық және менеджмент;
 • практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 28 ақпан-4 наурыз

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жергілікті өзін-өзі басқаруды трансформациялау;
 • Жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық меншігін басқарудың негізгі мәселелері;
 • Мемлекеттік сатып алуды жүргізу тәртібі;
 • Бюджеттік процестер: бюджетті дайындау, қарастыру және бекіту.

Өткізу мерзімі: 4-8 сәуір

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мемлекеттік қызмет көрсету саласындағы заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын басқару
 • Қызметті тұтынушылардың қанағаттану деңгейін анықтау
 • Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру
 • Мемлекеттік қызметтерді көрсетуде белсенді көзқарас
 • Мемлекеттік қызметтерді көрсетуде адамдарға бағытталған
 • Тәжірибелік жағдайларды талдау

Өткізу мерзімі: 6-10 маусым

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Бизнес процесстерді басқаруға кіріспе;
 • Бизнес процесстерді оңтайландырудағы БАҚ рөлі;
 • Мемлекеттік органдарды цифрландырудың маңыздылығы;
 • Big Data – үлкен деректермен жұмыс
 • Реинжиниринг және оңтайландыру арқылы бизнес-үдерісті дамыту;
 • Мемлекеттік басқарудағы цифрлық инновациялар

Өткізу мерзімі: 17-21қазан

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Қаржылық есептілікті дайындау мен ұсынудың тұжырымдамалық негіздері;
 • Есеп саясаты және бухгалтерлік есепті жүргізу ережесі;
 • ҚСХҚЕС сәйкес есептеу әдісі бойынша мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін жасау;
 • Практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 7-11 ақпан

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мансап және отбасы. Теңгерімді қалай сақтап қалуға болады?
 • Отбасындағы және қызметтегі көшбасшылық: күшті тұлғаны дамыту нүктесі;
 • Мемлекеттік-конфессиялық қатынастар жүйесіндегі отбасының рөлі;
 • Моральдық-этикалық нормаларға сәйкес өзара қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру

Өткізу мерзімі: 14-18 ақпан

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • сервиске бағдарланған мемлекет;
 • мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру жолдары;
 • мемлекеттік қызметтерді цифрландыру;
 • lean технологиясы;
 • практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 21-25 ақпан

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптаманың мақсаттары,
 • міндеттері мен қағидалары;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізуді ұйымдастыру;
 • НҚА жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу әдістемесі;
 • практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 11-15 сәуір

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мидың принциптерін және ойлау стратегияларын сипаттау;
 • Дизайндық ойлау әдістемесінің сипаттамасы;
 • Жадты тиімді пайдалану әдістері;
 • Визуализация;
 • Эмпатия картасы;
 • Миға шабуыл;
 • Тұжырымдаманы әзірлеу;
 • Гипотезаны тексеру;
 • Ыстық прототиптеу;
 • Адамға бағдарланған корпоративтік мәдениет принциптері
 • Қызметкер мен мекеме максаттарының біріктірілуі

Өткізу мерзімі: 16-20 мамыр

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Деректерді талдаудың негізгі қадамдары мен принциптері;
 • Ақпаратпен қалай жұмыс істеу керек. Мәліметтерді сипаттау және алдын ала талдау;
 • Деректерді визуализациялау және өңдеу тәсілдері мен құралдары;
 • Бастапқы мәліметтерді визуализациялау. Графиктер мен диаграммаларды талдау;
 • Көрнекілік құралымен (Power BI, Stata, SPSS және т.б.) танысу және тәжірибе жасау;
 • BI шешімдерін пайдаланып қарапайым басқару модельдерін құру;
 • Үлкен деректер түсінігі, қасиеттері, сипаттамалары және классификациясы;
 • Үлкен мәліметтерді ұлттық статистикалық тәжірибеде қолдану;
 • Ұлттық статистикалық тәжірибеде спутниктік технологияларды қолдану мүмкіндіктері;

Өткізу мерзімі: 20-24 маусым

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жобалық басқару;
 • Халықаралық тәжірибе;
 • Жобаларды басқару стандарттары. ISO 21500 стандарты;
 • Жоба. бағдарлама. портфель;
 • Ұйымның стратегиясы;
 • Операциялық қызмет;
 • Ұйымдастыру құрылымы;
 • Практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 11-15 шілде

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • стратегиялық жоспарлау vs стратегиялық басқару;
 • мемлекеттік органдардың стратегиясын қалыптастыру, мақсат қою, нысаналы индикаторлар;
 • қызметкерлерге өздерінің стратегиялық рөлдерін кәсіби түрде орындауға мүмкіндік беретін қолдау жүйелерін орнату;
 • стратегиялық көзқарас;
 • практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 19-21 шілде

Академиялық сағат көлемі: 24

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • эмоционалды интеллект (EQ);
 • эмпатия: эмпатия күші және жақсы қарым-қатынастың кілті;
 • қарым-қатынастағы эмоционалды компоненттің маңыздылығы;
 • эмоционалды интеллект компоненттері (EQ);
 • эмоцияны басқару;
 • практикалық кейстерді талдау
 • көшбасшының 10 критериі
 • ынталандырушы көшбасшылықты дамыту әдістері
 • көшбасшының Мета-компетенциялары

Өткізу мерзімі: 5-9 қыркүйек

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • қызметтерді тұтынушылардың қанағаттанушылығын өлшеу стратегиясы және клиентке бағдарланған тәсілді дамыту жоспары;
 • тұтынушымен өзара әрекеттесу: мемлекеттік қызметтерді тұтынушылармен іскерлік қарым-қатынас техникасы мен тактикасы;
 • қызметтерді ақпараттандырудың тиімді тәсілдері;
 • практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 14қыркүйек

Академиялық сағат көлемі: 8

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Оқу алдыңғы қатарлы шетелдік және отандық практикалар негізінде мемлекеттік қызметшінің кәсіби этикасы мен іскерлік имиджі саласындағы білімді, білік пен дағдыларды белсенді меңгеру
 • Нақты тәжірибелер негізінде құрастырылған практикалық сабақтар бойынша тренингтер
 • Мемлекеттік қызметшінің кәсіби этикасы мен іскерлік имиджі саласында интерактивті пікірталастар
 • Мемлекеттік қызметшінің этикасы мен имиджінің проблемалары мен перспективалары

 Өткізу мерзімі: 12 қазан

Академиялық сағат көлемі: 8

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жергілікті ұлтаралық қақтығыстар, медиацияның пәні, рөлі және принциптері;
 • Этносаралық қақтығыстардың алдын алу және реттеудің практикалық технологиялары;
 • Этносаралық қақтығыстар саласындағы шиеленісті және шиеленісті жағдай кезіндегі әрекеттер алгоритмі;
 • Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару органдарының құқық қорғау органдарымен және азаматтық қоғаммен бірлескен жұмысының нысандары мен әдістері;
 • Тәжірибелік жағдайларды талдау

Өткізу мерзімі: 15-17қараша

Академиялық сағат көлемі: 24

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Жетекші және бағынышты: қызметкерлерді қалай ынталандыруға болады?
 • Қызметкерлер арасында қандай құзыреттерді дамыту қажет және қызметкерлердің өзін-өзі дамытуындағы басшының рөлі;
 • Жеке өсу: оның күшті жақтары мен даму аймағы;
 • Жеке басымдықтарды белгілеу;
 • Практикалық кейстерді талдау

Өткізу мерзімі: 23 қараша

Академиялық сағат көлемі: 8

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мемлекеттік басқарудағы жаңа заманауи трендтер
 • Мемлекеттік қызметшінің халықпен коммуникациясы
 • Өңірлік саясат: күшті өңір құралдары
 • Мемлекеттік саясатты жеткізуде көпшілік алдында сөз сөйлеу маңыздылығы
 • Аймақтағы әлеуметтік-экономикалық жобаларды іске асыру: жобалық тәсіл
 • Өңірдегі мемлекеттік саясатты халыққа қолжетімді жеткізу әдістері
 • Мемлекеттік саясатты цифровизация арқылы жүзеге асыру
 • Өңірдегі дін саласындағы саясатты жүзеге асыру
 • Ұлтаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік органдармен азаматтық қоғам институттарының қарым-қатынастары
 • Ресми жазылым

Өткізу мерзімі: 14-18 наурыз

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Мемлекеттік басқарудағы жаңа заманауи трендтер
 • Мемлекеттік қызметшінің халықпен коммуникациясы
 • Өңірлік саясат: күшті өңір құралдары
 • Мемлекеттік саясатты жеткізуде көпшілік алдында сөз сөйлеу маңыздылығы
 • Аймақтағы әлеуметтік-экономикалық жобаларды іске асыру: жобалық тәсіл
 • Өңірдегі мемлекеттік саясатты халыққа қолжетімді жеткізу әдістері
 • Мемлекеттік саясатты цифровизация арқылы жүзеге асыру
 • Өңірдегі дін саласындағы саясатты жүзеге асыру
 • Ұлтаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік органдармен азаматтық қоғам институттарының қарым-қатынастары
 • Ресми жазылым

 Өткізу мерзімі: 3-7 қазан

Академиялық сағат көлемі: 40

СЕМИНАРҒА ШОЛУ:

 • Ақтөбе облысында жүзеге асырылып жатқан  маңызды әлеуметтік жобалар;
 • Өңір жобаларын жүзеге асырудағы жобаларды басқару тәсілдері;
 • Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру ерекшеліктері;
 • Әлеуметтік жобалардың негізгі нәтижелері.

Өткізу мерзімі: 7-11 қараша

Академиялық сағат көлемі: 40

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Бегалина Асель Абдигалиевна

Аға әдіскер

Тел.: 8(7132) 74-30-53

Тел.: 8(7132) 74-30-52

 e-mail: akt.info@apa.kz

 

ТІРКЕЛУ