Мемлекеттік әкімшілік қызметке алғаш кірген мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курстары (күндізгі оқу нысаны бойынша)

ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ

Кекильбаева Дина Иванқызы

Аға әдіскер

Тел.: 8(7132) 24-82-66

Тел.: 8(7132) 24-80-64

 e-mail: akt.info@apa.kz

 

ТІРКЛЕУ